tisdag 3 maj 2011

Nu moderniserar vi Sverige!

Miljöpartiet har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga - ett Sverige som är öppet mot omvärlden och där alla kan utvecklas och ges möjligheter till ett gott liv.

Idag har vi presenterat vårt alternativ till den borgerliga regeringens vårbudget.

Vårt förslag tar sikte på nutidens utmaningar och visar på vägar att som leder till ett bättre samhälle som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Vår budgetmotion innehåller politik för klimatet, jobben och tryggheten. Vi vill göra Sverige till en föregångare i omställningen till en hållbar ekonomi och samhällsutveckling.

Satsningar på småföretagare genom slopade sjuklönekostnaderna är en av de nyheter som presenteras. Vi vill i vår budget fortsätta satsa på den gröna omställningen av samhället vilket kommer leda till fler gröna jobb. Jobben växer fram i tjänstesektorn och miljöteknikföretag, men också inom den traditionella industrin genom investeringar i

* forskning och utveckling,
* infrastruktur,
* förnybar energi och
* hållbara och energieffektiva bostäder.

Miljöpartiet föreslår också ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar.

Vi tror att ett modernt, enkelt och överskådligt trygghetssystem som omfattar fler är en styrka för ett land som vill utvecklas. Regeringens sjukförsäkringsreform har havererat. Tiotusentals människor som är sjuka har kastats ut ur sjukförsäkringen. Detta är oacceptabelt. Vi kräver omgående ett moratorium mot fortsatta utförsäkringar. En individuell bedömning av arbetsförmågan måste ersätta dagens fasta tidsgränser.

I budgeten finns dessutom satsning på tågtrafiken, klimatinvesteringar i kommunerna och en klimatanpassning av ROT-avdraget.

Vårbudget - Nu moderniserar vi Sverige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar