tisdag 3 maj 2011

Modernisera energipolitiken!

De senaste årtiondena har vi sett en fantastisk produktionsökning av förnybar energi, främst i form av vindkraft och solenergi.

Trots detta har andelen förnybar energi i förhållande till den totala mängden använd energi minskat. Den positiva utvecklingen av förnybar energi äts upp av en ännu större ökad förbrukning av kol och olja.

Vi behöver en global och nationell modernisering av energipolitiken!

Subventioner till fossila bränslen och energikällor uppgick enligt beräkningar från International Energy Agency (IEA) till 312 miljarder dollar 2009.

Stödet till förnybara energikällor är betydligt mindre. Självklart måste subventionerna till fossila bränslen ska tas bort. Varför satsa på miljöskadlig teknik när alternativen finns?

Vi behöver istället satsa på att stimulera till energieffektiviseringar och kloka miljöval hos enskilda och hos näringslivet. Vi behöver öka de offentliga investeringarna för innovation, forskning och utveckling av förnybar energi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar