torsdag 10 december 2009

Vem ska betala för ett kärnkraftshaveri?

Det finns olika sätt att producera el och varje metod har sina kostnader och risker. Vem ska stå för kostnaderna vid en olycka?

Det är rimligt att varje anläggninginnehavare och priset på den producerade elen bär produktionskostnaderna och även kostnader för konsekvenserna vid en olycka.

Idag är spelregleran mellan olika produktionssätt ojämlika. Den som bygger eller driver kärnkraftverk har ett mycket begränsat ansvar för konsekvenserna av en kärnkraftsolycka.

Om man låter det fulla ekonomiska ansvaret av ett kärnkraftshaveri åvila anläggningsinnehavare blir, de redan fullt tillräckliga, skälen för att påbörja en avveckling ännu fler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar