torsdag 10 december 2009

Vi måste hjälpa ensamkommande flyktingbarn

Situationen för ensamkommande flyktingbarnen i Svergie är i dag är oacceptabel och ohållbar. Barn som kommer utan föräldrar är i en utsatt situation som kräver speciell omtanke. De åtgärder som Migrationsverket och regeringen gjort har inte varit tillräckliga.

I Örebro kommun, där jag bor, finns det gädjande nog en bred politisk enighet kring flyktingmottagningen. För två år sedan startades Pionjären som en projektverksamhet och i januari blir det en permanent verksamhet med plats för 22 barn och unga.

Så ser dock inte ut överallt. Om kommunsverige inte på eget initiativ öppnar upp för att ta emot flyktingbarn behövs en lagstiftning som gör att en kommun inte kan neka att hjälpa till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar