tisdag 6 oktober 2009

Stödet till barn- och ungdomar med psykisk ohälsa behöver stärkas

Barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro län behöver förstärkning - Det är alla partier i landstinget överens om.

Fokusering på dem med störst behov och centralisering av mottagningsverksamheten är förslaget till landstingsstyrelsen. Det ska öka tillgängligheten.

Frågan är väl vad den tillgängligheten innebär för dem som inte har störst behov och för dem som får ytterliggare 4 mil att åka för att träffa en vårdgivare.

Beslutsunderlaget till landstingsstyrelsen består av en dubbelsidig A4 och Sveriges Kommuner och Landstings positionspapper "Psykisk hälsa, barn och unga".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar