onsdag 7 oktober 2009

Staten tvingar kommunerna betala

Sjukvården, äldre- och barnomsorgen ska inte behöva stå tlillbaka för viktiga satsningar som staten ska stå för.

Örebro läns landsting har genom beslut i landstingsstyrelsen idag godkänt ett avtal med staten om medfinansiering av Citybanan.

Miljöpartiet anser att det behövs stora satsningar i järnvägsnätet. Den planerade Citybanan är ett sådant angeläget projekt. Staten har krävt att kommunerna och landstingen runt Mälardalen ska vara med och medfinansiera Citybanan för att projektet ska bli av. För Örebro läns del handlar det om närmare 190 miljoner kronor som fördelas mellan kommunerna och landstinget.

Medfinansiering strider mot kommunallagen och innebär att kommunalskatt som ska gå till kommunens verksamheter istället går till sådant som staten ska stå för.

Staten har resurser att själv stå för byggandet av Citybanan och borde även göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar