fredag 28 augusti 2009

Politisk enighet om att införa trängselskatt

I Göteborg är man eniga om att införa trängselskatt. Även moderaterna som tidigare tydligt avvisat idén står nu bakom beslutsförslaget. Man har insett att de positiva följderna är större än de negativa.

- Om man talar med folk på gatan utan att sätta in frågan i sitt sammanhang kanske de är negativa, säger kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka Per Ödman (M), men om man vänder på det hela och frågar om de kan tänkas betala 10-15 kr för att lättare komma in i Göteborg blir nog svaret annorlunda (Dagens Samhälle 25-2009).

I Örebro vill miljöpartiet se vad en trängselskatt skulle innebära. I Göteborg räknar man med minskad trängsel, positiva miljöeffekter (minskade utsläpp av koldioxid och hälsofarliga partiklar, minskat buller) och att intäkterna kan leda till förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik.

Den största delen av biltrafiken i Örebro stad utgörs av korta resor där andra reseformer skulle vara möjliga. Trängselskatter skulle kunna skapa möjligheter att göra gång, cykel- och kollektivtrafiken mycket mera attraktiv.

I centrum (Rudbecksgatan-Östra Bangatan-Hertig Karls Allé) passerar mellan 20 000 och 26 000 fordon per dygn. En avgift på 10 kr skulle generera upp till 260 000 kr i intäkter per dygn. Skulle effekten bli att fler väljer att resa kollektivt eller gå och cykla minskar förstås intäkterna men alla positiva miljöeffekter kommer till istället.

Alla vill värna om miljön, klimatet och sin hälsa - varför inte titta på hur en trängselskatt skulle kunna användas för detta i Örebro.

2 kommentarer:

  1. Infartsparkeringar, där också bussanslutning finns skulle underlätta mycket när man kommer i bil till Örebro. Förutom miljöaspekten av det, så är det besvärligt att kryssa fram i trängseln på gatorna. Mellan 16 och 17 brukar det vara helt igenkorkat i centrum.

    Även om trängselskatten naturligtvis behövs, skulle många av oss ändå välja parkering + buss av ren bekvämlighet.

    SvaraRadera
  2. Ja, det helt riktigt trångt på bilvägarna genom Örebro stad vid de tider du anger. De flesta bilarna innehåller bara en resenär. Tänk om man kunde samåka två och två. Då skulle trafiken i ett nafs nästan halveras.

    SvaraRadera