torsdag 9 juli 2009

Svensk säker kärnkraft riskfylld

Det finns skäl att vara orolig. Flera allvarliga incidenter har inträffat och tycks inträffa regelbundet vid vad som tidigare kallats bland världens säkrast kärnkraftverk.

Det har varit materialfel, fel i rutiner och personal som brutit mot egna säkerhetsregler. Nu senast vid kärnkraftverket i Ringhals där Strålskyddsmyndigheten anser bristerna så allvarlig att de måste göra särskilda tillsyner och också styra verksamheten genom särskilda villkor.

Rapporter om allvarliga brister i säkerheten och incidenter vid kärnkraftverk kommer även från andra delar av världen.

Det är tur att det finns alternativ till kärnkraften. Det är inte bara under drift som den utgör en risk. Även brytningen av kärnbränsle och hanteringen av uttjänt bränsle skapar enorma miljöproblem idag och utgör ett hot under en så lång tid framöver (över 100 000 år) att det är svårt att greppa.

Jag vill inte lasta över den risken, de problemen och hoten på kommande generationer.

Det är dags att satsa de resurser som nu läggs på att hålla kärnkraften vid liv på att energieffektivisera, minska behovet av energiförbrukning och bygga ut en energiproduktion som är baserad på förnybara bränslen.

2 kommentarer:

 1. Suck. varför är politiker av alla sorter illa insatta i kärnkraftsfrågan?

  De svenska kärnkraftsverken är av en helt annan teknik än de i öst och ryssland. Det är bara bränslet som är samma. I övrigt är skillnaderna större än mellan fiskar och människor (båda är djur)...

  Ett svenskt kärnkraftverk kan aldrig haverera såsom Tjernobyl.

  Med de säkerhetsmarginaler som svenska och finska kärnkraftverk har innebär "allvarlig brist" och "incident" en säkerhetsnivå långt över det som öst anser vara bra!!

  Så fokusera rätt saker: Få baltiska och östersjönära ryska reaktorer stängda! och fortsätt bedriv politik för energieffektivitet och mot kolkraft och andra smutsiga produktionssätt. Men så länge vi behöver energi är den svenska kärnkraften den effektivaste och mest miljövänliga källan vi har.

  SvaraRadera
 2. Att reservgeneratorer inte startar som de ska tycker jag är oerhört allvarligt. Sedan kan vi vara överens om att baltiska och ryska kärnkraftverk är riskfyllda.

  Den renaste kwh är den som inte behöver procuderas. Lösningen på energibehoven är inte fortsatt kärnkraft utan reella satsningar på energieffektvisering, en samhällsstruktur som minskar behov av energi och förnybar energi till resten.

  Intressant slutsats att alla politiker är illa insatta i lärnkraftsfrågan. Vad grundar den slutsatsen på?

  SvaraRadera