torsdag 16 juli 2009

Jag - lagbrytare i Litauen

Kärlek och sexualitet som inte tar sig uttryck i den traditionella kvinna-man relationen tycks för många vara väldigt skrämmande.

I Litauen har man fattat beslut om att införa en lag där man förbjuder positiv information om homo- och bisexuella samt polygama relationer.

Varför ska jag, någon annan eller samhället värdera andra människors kärlek till varandra och dess uttrycksformer så länge den baseras på jämlikhet och inte inkräktare eller kränker andra människor?

Jag är normalt sett en förespråkare för att lagar ska följas men om jag kommer till Litauen och olika samlevnadsätt kommer på tal kommer jag att bli en lagbrytare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar