fredag 15 oktober 2010

Svik inte de sjuka

Utformningen av sjukförsäkringen får orimliga konsekvenser och måste ändras. Ingen som är sjuk ska behöva kastas ut ur försäkringen i ekonomisk otrygghet utan istället få den vård och rehabilitering de behöver.

Alliansen säger sig bära en idé om Sverige som ett samhälle som håller ihop och där människor kan känna trygghet. Det tycks dock inte gälla dem som är långvarigt sjuka.

I regeringsförklaringen nyligen talade statsminister Reinfeldt om ödmjukhet kring de konsekvenser de alltför hastigt införda förändringarna i sjukförsäkringen medfört för många enskilda och lovade att se över regelverket. Det löftet föll dock snabbt platt till marken.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson gick nyligen tydlig ut med budskapet att den borgerliga regeringen vill ha stupstocken kvar och att den översyn regeringen lovat inte kommer leda till några större förändringar.

Vill alliansen ha ett samhälle som håller ihop och där vi alla kan känna trygghet krävs större förändringar. Även de som drabbats av sjukdom eller olycka måste få vara med i samhället och känna trygghet.

För miljöpartiet är det självklart att den som är sjuk och på grund av sin sjukdom inte kan arbeta ska kunna vara kvar i sjukförsäkringssystemet och ges den vård, behandling och rehabilitering den behöver för att komma tillbaka till arbetslivet.

Jag ser ett behov av förändringar i sjukförsäkringen omgående. Att blunda för de många utförsäkrade som är alltför sjuka för att kunna återgå till arbete är inte att ta ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar