måndag 4 oktober 2010

Örebro läns landsting diplomerad Fairtrade city

Landstingen och kommunerna i Sverige är stora upphandlare. Genom att ställa miljökrav och etiska krav i sin upphandling kan de påverka utvecklingen i världen i positiv riktning.

Alla landsting och kommuner borde vara föregångare i sin upphandling och bl a ställa krav på rättvisemärkning (Fairtrade) - bli diplomerade Fairtrade cities.

Fairtrademärkta varor innebär inte bara att arbetarna som deltar i produktionen får bättre arbetsförvillkor. Varorna är också ekologiskt odlade.

Örebro läns landsting skulle kunna bli först i Sverige att som landsting ta detta ansvar och bli diplomerad som Faitrade City.

Läs mer om Fairtrade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar