fredag 17 september 2010

Vi tänker längre än en mandatperiod

Den som röstar på miljöpartiet tänker på mer än sin egen plånbok och längre än en mandatperiod.

Vi står inför de största miljöutmaningarna människan någonsin skådat och som kräver mod och handlingskraft att lösa.

Klimatförändringarna är den mest omtalade. För att begränsa temperaturökningen till 2 grader globalt måste utsläppen av koldioxid minska med 90 % till 2050. Det är alltid de sista procentenheterna som är svårast att komma tillrätta med varför arbete måste påbörjas omgående.

Utarmningen av jordens resurser är ett annat område där vi måste ändra förhållningssätt. Det är inte hållbart att förbruka mer av jordens resurser än vad jorden hinner återskapa. Idag förbrukar vi 1,4 gånger så mycket som jorden producerar. Om alla levde som vi skulle det krävas 3 jordklot för att klara vår förbrukning.

Resurserna är dessutom oerhört ojämnt fördelat. Tjugo procent av jordens befolkning använder 80 procent av jordens resurser.
Den biologiska mångfalden som vi alla i grunden lever i och av är på väg att slås sönder.

Miljöpartiet ser dock möjligheterna att ställa om. Vi kan modernisera Sverige och vara ett föregångsland.

Alla människor är lika mycket värda och ska ges lika möjligheter. Resurser och miljöutrymme måste fördelas rättvist. Både mellan människor, folk och generationer.
Den borgerliga regeringen berömmer sig för att vara duktiga i miljöarbetet. Sanningen är en annan.
Sveriges bidrag till växthuseffekten har minskat men den är fortfarande många gånger för hög. Med de senaste fyra årens minskningstakt kommer det ta närmare 200 år att uppnå utsläppsmålet.

Vi tänker ofta på de stora regnskogarna ute i världen när vi talar biologisk mångfald. Det finns dock skäl att städa framför egen dörr. Mängder av svenska djur- och växtarter är rödlistade och andelen skyddad gammelskog är för låg. De reella anslagen för bildande av naturreservat mer än halverats sedan 2006.
Inte nog med att regeringens aktiva miljöarbete fått stryka på foten - de har också öppnat för byggnation av ny kärnkraft och brytning av uran i Sverige.
En ansvartagande regering säger nej till investeringar i ändliga energikällor som ger avfall farligt i 100 000 år.

Ett framtidsinriktat Sverige är tydlig i sin färdriktning, ersätter kärnkraften med förnybara energikällor och satsar på att ställa om samhället så att vi kan leva ett gott liv utan att tära på andra människors eller kommande generationers livsutrymme.

En röst på miljöpartiet i riksdagsvalet är en röst för ett starkare och nödvändigt miljöengagemang.

1 kommentar:

  1. Ni får min röst - för en framtid som bygger på solidaritet med våra barn och barnbarn.

    SvaraRadera