tisdag 17 augusti 2010

Skärp tillsynen över elevhälsovården

Våra barn och unga, framför allt flickor, känner sig mer stressade i skolan än tidigare. Det visar en ny rapport från SCB om hur svenska elever mår i skolan. Elevhälsovården och vuxenstödet är på många skolor otillräckligt.

Medan skolväsendet kontrolleras minst vart fjärde år av Skolinspektionen lämnar Socialstyrelsen som har tillsyns ansvar över elevhälsovården denna vind för våg.

Vi behöver en bättre kontroll och uppföljning även av elevhälsovården ute på skolorna. Jag tror att våra barn och unga skulle tjäna på och få bättre stöd om Skolinspektionen även fick ansvar att utöva tillsyn på detta område.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar