tisdag 27 april 2010

Örebro läns landsting har mycket kvar att göra

Idag sammanträder landstingsfullmäktige i Örebro läns landsting. Det tyngsta ärenden är landstingets årsredovisning.

Två områden i årsredovisningen bekymrar mig särskilt mycket.

Många nedstämda och deprimerade får inte adekvat vård
Det uppskattas att 30-40 procent av primärvårdens besökare har en social/psykisk del i sin problematik.

Många lider av nedstämdhet och depression. Väntetiden till behandling är lång och många får gå utan att få adekvat stöd.

Jag vill ha behandlande psykologer på vare vårdcentral i länet.

Människor måste få hjälp på lika villkor oavsett om de har psykiska eller fysiska symptom.

Landstinget brister i miljöarbetet
Även om landstinget kommit långt i vissa avseenden finns även flera brister.

Hälften av landstingets förvaltningar har inte integrerat miljömålen i verksamhetsplanen och miljöledningssystemet är inte heller det integrerat i verksamheterna.

Ett landsting som omsätter närmare 7 miljarder kronor per år skulle kunna komma mycket längre och vara en nationell föregångare i miljöarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar