onsdag 7 april 2010

Låt maten få större plats i livet

Med tanke på att en stor del av västvärlden har problem med övervikt och fetma kanske rubriken kan tyckas underlig men jag tror att en stor del av vår övervikt hänger samman med att vi ägnar allt mindre tid åt att laga och äta mat.

Genomsnittssvensken lägger 12 min per dag på att tillreda sin mat. Även om det går att laga en rätter på kort tid blir det nog så att merparten av den mat vi äter är förproducerad. Matindustrin jublar säkerligen!

Ju längre ifrån livsmedelsproduktion, mat och matlagning vi kommer desto svårare blir det att ha överblick på hur maten kommer till och vilken kvalitet den har.

Vi ligger helt i händerna på de stora multinationella halv- och helfabrikatstillverkarna och deras intressen av att minska kostnaderna och öka intäkterna.

Konsekvenserna blir industrialiserad storskalig spannmåls- och köttproduktion med stor negativ miljöpåverkan och onaturliga levnadsförhållanden för djuren, livsmedel med onyttiga tillsatser och ofta mer fett och energi än vad vi behöver.

I vår stressade tillvaro blir även den sociala samvaron kring maten lidande.

Om vi lägger lite mer tid på att själva laga mat, gärna tillsammans, med lokala ekologiska råvaror, skulle säkert både vi, djur och natur må bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar